Alle de voksne rundt om barnet, arbejder sammen - for at skabe trivsel, hos barnet.

MÅLET MED MIT ARBEJDE ER:

Målet med mit arbejde er, at både forældre, lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn, kan få redskaber til at møde børn og unge med overskud og viden om, hvordan det, som vi hver især gør, påvirker barnet/den unge.

Vi vil sammen se på, hvordan vi kan arbejde hen imod, at barnet føler sig accepteret, som han/hun er og oplever sig set, hørt og forstået. Sammen skal vi læse og forstå barnet samt lære at håndtere det, som barnet sender tilbage.

Mine teknikker og værktøjer er udviklet gennem uddannelse, kurser og erfaringer i mit mangeårige arbejde med børn, unge, familier og professionelle. 

Det vigtigste mål er at sikre, at det er alle de voksne rundt om barnet, der tager ansvar for at arbejde sammen, for at barnet trives.

At give børn og unge et fundament med en tryg base er afgørende for deres personlige og sociale udvikling – dette er min mission i alt, hvad jeg foretager mig.

 

Kære Forældre

   • Er Jeres barn i mistrivsel ?
   • Oplever I jer misforstået af systemet?
   • Har Jeres familie brug for hjælp til at få et bedre familieliv?
   • Overvejer I skilsmisse?
   • Har I besluttet, at I vil skilles, og vil I gerne have hjælp til den bedste skilsmisse for børnene?
   • Har dit barn angst?
   • Er I en sammenbragt familie?
   • Er der sket en stor ændring i dit liv? 
   • Har der været dødsfald i familien?

Jeg tilbyder Supervision/konsultation

Jeg superviserer og konsulterer skoler, daginstitutioner, døgninstitutioner, familiebehandlingssteder, flerfamiliegrupper og familieklasser.

Mit faglige ståsted

Min faglighed og de teorier og metoder jeg bruger tager afsæt i systemisk teori og metode, mentalisering og epistemisk tillid (velbegrundet tillid).

Jeg er kendt for at bevæge mig ubesværet rundt i mentaliseringens komplekse univers, hvor jeg evner at skabe refleksion og udvikling for de forskellige målgrupper.

Jeg har de seneste 15 år været meget optaget af mentaliseringsbaserede tilgange i mange forskellige kontekster. Formidling af mentaliseringsbaserede tilgange og pædagogik (MBT – P) er blevet mit speciale og præger alle dele af mit arbejde.

Jeg superviserer og underviser både forældre, pædagoger, psykologer, lærere samt studerende i forskellige temaforløb. Derudover tilbyder jeg forløb, hvor jeg med en meget tillidsskabende tilgang indgår i en proces, hvor de professionelle får styrket deres faglighed og blik for deres egne muligheder.

Jeg har en pædagogisk praksisudvikling i flerfamilieterapi, har skrevet en bog om emnet og hjulpet et utal af familier med at sikre deres børns trivsel og udvikling.

Min tilgang i al formidling er meget praksisnær. Forældre og professionelle får derved nemmere redskaber, der er direkte omsættelige i praksis. Samtidig får de et stærkere ressourcesyn og en bevidsthed om, at vi ikke ser verden, som den er, men mere som enkeltindivider ser den.

Jeg nyder også selv at arbejde med børn og unge.